Orły Edukacji 2024

Pracujemy z ludźmi i dla ludzi

Moim celem było stworzenie lepiej funkcjonującej edukacji – poprzez wspieranie: uczniów, rodziców, nauczycieli – w tworzeniu trwałych wartości jaką jest wykształcenie oraz wykorzystanie w pełni potencjału swoich podopiecznych. Ambicja, a jednocześnie wyniki osiągnięte przez moich uczniów są tego najlepszym dowodem.

Stworzona przeze mnie Akademia, pozwoliła przez 10 lat jej trwania stworzyć rozwiązania i strategie pochodzące z wewnętrznych potrzeb uczniów. Zapewniając nieustającą współpracę pomiędzy uczniami a ich rodzicami jesteśmy doceniani przez ogólnopolskie plebiscyty – plasując się dzięki temu w rankingach, na najwyższych możliwych miejscach, co zachęca nas do jeszcze większej wytężonej pracy. Towarzyszenie dzieciom w ich wewnętrznym rozwoju to pasja napędzająca do działania.

Profil Orły Edukacji 2024 – Academy of Chemistry

Skontaktuj się ze mną

Academy of Chemistry – Maciej Sutkowski
ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa

Maciej Sutkowski
tel. (48) 788 077 061
email: maciej@academyofchemistry.pl