Prowadzę również „przyspieszony” kurs maturalny, którego głównym celem jest utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy potrzebnej do egzaminu. Podczas zajęć powtarzana jest niezbędna teoria oraz rozwiązujemy razem zadania maturalne na zróżnicowanym poziomie. Jednym z wielu celów jest również nauka poprawnych zapisów, w zadaniach otwartych, oraz zwrócenie uwagi uczniów na tzw. słowa klucz.

Każdy z uczniów otrzymuje ode mnie materiały, które pozwalają na usystematyzowanie wiedzy oraz komplet zadań dla sprawdzenia wiadomości. Podczas całego cyklu, uczestnik otrzymuje około 100 arkuszy maturalnych, które następnie są przeze mnie sprawdzane i oceniane. Taka ilość arkuszy pozwala zapoznać się z wymaganiami CKE oraz w perfekcyjny, bezstresowy sposób przygotować się do właściwego egzaminu maturalnego. Kurs trwa od 7 do 8 miesięcy. Zajęcia odbywają się z nastawieniem na indywidualność każdego z moich uczniów, grupy są więc mało liczne (zawierają od 3 do 5 osób).

Skontaktuj się ze mną!